Versnel je groei in 2024

  • Inzichten van 24 digitale experten
  • 47 concrete tips die je kan toepassen
  • Thema’s rond: data, contentmarketing, videomarketing, customer experience, social selling, customer journeys, …
  • 63 pagina’s vol groeiversnellers
  • 4 podcasts met 4 topmarketeers
Download whitepaper

Checklist voor het maken van goed onderbouwde B2B-content

Om succesvol te zijn met B2B-content, moet je content betekenisvol, relevant en zo gepersonaliseerd mogelijk zijn. Klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het voor contentmarketers  een dagelijkse strijd om een ​​permanente kwaliteit voor hun doelgroepen te garanderen. Een checklist als hulpmiddel.

Het niveau van content op peil houden, is voor elk bedrijf een onderneming, maar zeker in B2B-context is het belang enorm groot. De vinger aan de pols houden is dus belangrijk en gelukkig geven de digitale statistieken handvatten om je prestaties aan te geven.

> Lees ook: Visual design voor B2B-content is niet te onderschatten

Is de kous daarmee af? Naast de cijfers kan je als contentmarketeer een meer structurele controle op je B2B-contentmarketingsysteem uitvoeren. Plaats je productie- en distributieplanning regelmatig naast je customer journey en je buyer personas. Klopt het verhaal nog? Uit de vergelijking kan je afleiden of je elke doelgroep bedient. Je merkt al snel dat de prioritaire doelgroepen de aandacht krijgen die ze verdienen of net niet. Als je aan zo’n vaststelling ook nog de prestatiegegevens kan vastklikken, dan krijg je al een scherper beeld beeld van de gezondheidsstatus van je B2B-strategie.

Budgettering van B2B-contentmarketing is ook een kwestie van gelaagdheid. Heb je ook zicht op wat investeringen in personalisatie, gegevensverwerking en automatisering kosten? En wat ze in de komende jaren zullen kosten?

Share on Twitter:

Toch gaat het niet enkel om de analyse van distributie en doelgroepen. Ook het inhoudelijke niveau is een specifiek aandachtspunt. En wat te zeggen van de interne organisatie en de samenwerking met andere betrokken departementen? We creëerden een checklist waarmee je kan nagaan welke elementen de nodige B2B-zorg verdienen.

1. Denk je aan de B2B-voorkeuren?

Een B2B-publiek is anders dan een B2C-publiek. Zo is bijvoorbeeld de voorkeur voor educatieve content een kenmerkend element. Bevat je planning voldoende educatieve inhoud zonder andere doelen als awareness of lead generation uit het oog te verliezen?

2. Zit je customer journey goed in elkaar?

Een goede customer journey is gelaagd en houdt rekening met verschillende fasen in het traject dat een prospect of klant aflegt. Is dat zo? En houdt de indeling van de content nog steeds steek? Kloppen de ingezette types content en onderwerp per fase van de journey  nog steeds?

3. Staat je organisatie klaar?

Het creëren van B2B-inhoud is een organisatorische uitdaging. Werken de maatregelen nog steeds waarmee je mensen uit de organisatie betrekt voor zowel het maken van basiscontent als van gespecialiseerde content? Is het duidelijk dat ze dat niet noodzakelijkerwijs als schrijver moeten doen, maar bijvoorbeeld ook als informatiebron.

4. Hoe gelaagd is je budget?

Budgettering van B2B-contentmarketing is ook een kwestie van gelaagdheid. Uiteraard heb je kosten voor strategie, voor productie, voor samenwerking met gespecialiseerde partners, maar durf ook ruimer te kijken. Heb je ook zicht op wat investeringen in personalisatie, gegevensverwerking en automatisering kosten? En wat ze in de komende jaren zullen kosten?

5. Hoe sterk sta je in je vakgebied?

B2B-content staat met de voetjes diep in een sector, industrie of vakgebied. Produceer je content die echt B2B ademt? Lever je toegevoegde waarde in je vakgebied, leg je nieuwe inzichten op tafel en doe je dat met voldoende creatieve contentformaten? Opnieuw legt dit verantwoordelijkheden bij je interne en externe organisatie: heb je de juiste mensen ter beschikking om dit punt van de checklist te garanderen?

6. Denk je aan extra duwtjes?

Een B2B-distributiestrategie heeft extra duwtjes nodig. Denk voldoende en continu aan elementen die als deeltjesversneller in je B2B-strategie fungeren. Werk je aan CTA’s, chatbots of een goed opgebouwde nieuwsbrief? En opnieuw: heb je daarvoor het nodige budget voorzien, want hoe sterker de deeltjesversneller, hoe kleiner de kans dat je vaste werknemers al de vaardigheden hebben opgebouwd om dit meteen succesvol in de praktijk om te zetten.

7. Kan je website wel volgen?

Een goed ontwikkelde customer journey is onmogelijk zonder een goed functionerende website. Het is jammer om vast te stellen dat je de B2B-motor een versnelling wil opschakelen, maar dat je website dat niet of onvoldoende toelaat. Ga tijdig na of je website klaar is. Dat merk je bijvorobeeld aan hoe makkelijk je extra bestemmingspagina’s of andere pagina’s kan creëren.

8. Check je metrics

Om te weten wat werkt, heb je absoluut goede statistieken nodig in B2B. Dat betekent dat je meer moet doen dan gewoon ‘meten’. Is de reikwijdte van je meting groot genoeg en sla je de brug naar metrics die iets zeggen over je conversie en je inkomsten? Bepaal de antwoorden op deze vragen goed op voorhand, bijvoorbeeld op het moment dat je de strategisch objectieven scherp hebt.

Kwalitatieve leads genereren dankzij account baded marketing. Ontdek het in onze whitepaper: “Driving Business Growth through Account Based Marketing”.

Download

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.