Versnel je groei in 2024

  • Inzichten van 24 digitale experten
  • 47 concrete tips die je kan toepassen
  • Thema’s rond: data, contentmarketing, videomarketing, customer experience, social selling, customer journeys, …
  • 63 pagina’s vol groeiversnellers
  • 4 podcasts met 4 topmarketeers
Download whitepaper

CREATE Content Creation Congress: Meet the content creators: Wim Van Rompuy

Wim Van Rompuy, oprichter van het copy agency Schrijf.be, biedt in zijn CREATE-talk inzichten in de impact van AI op teksten. “Men zegt makkelijk dat ChatGPT nooit zo creatief zal zijn als de mens. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat de chatbot nu al creatiever is, op voorwaarde dat wij er zelf creatief mee omgaan.”

Waarom heb je ervoor gekozen om je te specialiseren in copywriting en AI?

“Ik ben een verkoper met een passie voor wat alles wat met taal te maken heeft. Als je die twee combineert, kom je uit bij copywriting. Ik heb eerst 13 jaar in sales en marketing gewerkt, tot ik in 2001 Schrijf.be heb opgericht. We vormen een collectief van meer dan 10 copywriters.”

Zie je duidelijke trends en ontwikkelingen in copywriting en AI?

“Als je 20 jaar geleden het woord copywriting liet vallen, wist niemand waarover je het had. Zelfs marketeers wisten niet wat het vak van een copywriter inhield. Het was een onbekende stiel. Reclamebureaus behandelden copy stiefmoederlijk.”

“Sindsdien heeft ons beroep gelukkig meer erkenning gekregen, al merk ik de laatste jaren wel een verwatering van de vakkennis op. We hebben stappen vooruit gezet, maar we gaan op een andere manier weer achteruit. Iedereen die kan schrijven, denkt ook te kunnen copywriten. Dat is een verkeerde opvatting. Copywriting gaat voor 60 procent over verkopen en slechts voor 40 procent over taalbeheersing.”

“Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is natuurlijk de opkomst van ChatGPT. Ik zie veel collega’s om mij heen de ogen sluiten voor AI. Een zeer defensieve houding, die ik ten zeerste betreur. Velen hebben slechte eerste ervaringen met ChatGPT. Akkoord, maar waarom? Wel, omdat ze slechte prompts ingeven, slechte vragen stellen. Tja, dan krijg je nu eenmaal slechte resultaten. Garbage in, garbage out!”

“De grote kracht van ChatGPT schuilt in het aanleveren van ideeën, niet in het schrijven van teksten. Vraag de chatbot bijvoorbeeld eens: som 20 situaties op waarin mensen in de bedrijfswereld op een writer’s block lopen? Binnen de 10 seconden krijg je een prachtig overzicht van wie, wanneer, waarom. Een ondernemer: bij het opstellen van een business plan, omdat hij onzeker is over de toekomst. Een HR-manager: bij het opstellen van een vacature, omdat hij niet precies weet welke vereisten hij moet vooropstellen. Een pr-verantwoordelijke: bij het opstellen van een persbericht, omdat hij twijfelt over hoe hij nieuwswaardige content moet opstellen. Enzovoort. Use cases waarover je als copywriter een dag moet nadenken, levert ChatGPT je in een vingerknip.”

Bestaan er misverstanden over copywriting en ChatGPT?

“Het grootste misverstand over copywriting is dat het een beroep voor schrijftalenten is. Fout, het is een beroep voor verkooptalenten. Heel veel mensen die zich copywriters noemen, zijn in feite content writers. Ik kijk niet neer op hen, integendeel, zij beoefenen gewoon een andere stiel. Een goede copywriter dringt door tot het onderbewustzijn van de mens en doorgrondt zijn drijfveren, met het oog op het genereren van een verkoop.”

“Een ander misverstand: ChatGPT vormt geen bedreiging voor copywriters en content writers, zoals velen denken, maar net een uitdaging. Wanneer je de chatbot als een creatieve partner benut, haal je er voordeel uit. Creativiteit is dingen vanuit een ander perspectief, een andere context, bekijken. Onverwachte verbanden leggen. Wel, precies daarin is ChatGPT uitermate goed. Men zegt makkelijk dat ChatGPT nooit zo creatief zal zijn als de mens. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat de chatbot nu al creatiever is, op voorwaarde dat wij er zelf creatief mee omgaan en hem uitdagen.”

Welke zijn de belangrijkste boodschappen die je wilt meegeven in je CREATE-talk?

“Als je overweegt om ChatGPT te gaan gebruiken, beschouw de chatbot dan als een creatieve bron die nooit opdroogt. Maar: pas wel op met de feitelijke fouten die hij maakt. Als ChatGPT het antwoord op je vraag niet precies weet, dan kan hij beginnen fantaseren. Over feiten die niet gebeurd zijn. Met vermelding van bronnen die niet bestaan. Een belangrijke les: artificiële intelligentie heeft (nu nog) niet altijd gelijk. Een laatste boodschap die ik wil brengen, is dat ChatGPT en vergelijkbare platformen niet de ondergang van de copywriter inluiden. Ik beschouw AI niet als een concurrent, maar als een partner.”

Hoe onderscheid je jezelf in deze stiel, hoe bereik je topkwaliteit?

“Ik durf met grote stelligheid te zeggen: niemand in de Benelux werkt zoals wij werken. Elke tekst die wij afleveren, wordt door drie mensen behandeld. Ten eerste de copywriter, die rechtstreeks met de klant praat, zonder de tussenkomst van een accountmanager. Vervolgens belandt de tekst bij de kwaliteitsbewaker, die erop toekijkt dat de copy doet wat de opdrachtgever ervan verwacht. De laatste schakel is de corrector, die waakt over de correctheid van de grammatica en de woordenschat. Die werkwijze in drie trappen garandeert topkwaliteit.”

 

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.