Versnel je groei in 2024

  • Inzichten van 24 digitale experten
  • 47 concrete tips die je kan toepassen
  • Thema’s rond: data, contentmarketing, videomarketing, customer experience, social selling, customer journeys, …
  • 63 pagina’s vol groeiversnellers
  • 4 podcasts met 4 topmarketeers
Download whitepaper

Hoe geef je feedback op teksten in grote organisaties?

Ben je in een grote organisatie verantwoordelijk voor de contentcreatie en heb je beslist om (een deel daarvan) uit te besteden? Dan moet je geregeld feedback geven op teksten van anderen. Hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk? Waar moet je allemaal op letten bij het geven van feedback op contentcreatie? Als contentmarketingbureau zitten we aan de andere kant en geven we je graag enkele concrete tips vanuit onze praktijkervaring!

Goed begonnen is half gewonnen: geef een duidelijke briefing

Alles start met een goede briefing. Als je daarin al uitgebreid aangeeft waar je met een bepaalde blogpost of whitepaper naartoe wil, welke CTA hierbij hoort, voor welke doelgroep die geschreven wordt en wat jullie tone of voice is, is de kans al veel groter dat de content in de juiste richting gaat en zal je dus minder (fundamentele) feedback moeten geven.

Maar goed, na je briefing krijg je dus een eerste tekst binnen en is het tijd om feedback te geven. Waar houd je dan rekening mee?

Verschillende reviewers? Hak knopen door!

Verschillende van de zaken die verder nog aan bod komen, gelden uiteraard ook voor kleinere organisaties. Maar specifiek voor grotere bedrijven, is dat er vaak verschillende personen feedback geven op de teksten: de marketingverantwoordelijke, de specialisten van een bepaalde afdeling, de dienst legal, … Als er meerdere reviewers zijn, is het belangrijk dat één persoon de ‘owner’ is van de feedback. Hij of zij controleert alle feedbackpunten voordat de tekst met de feedback teruggaat naar de copywriter of het bureau dat die aangeleverd heeft. Deze persoon checkt of hier geen innerlijke tegenstrijdigheden tussen zitten en hakt eventuele knopen daaromtrent meteen door. Met onderlinge conversaties tussen collega’s als feedback, waarbij geen uiteindelijke consensus is, kan een copywriter niets aanvangen. Want wat moet hij nu uiteindelijk aanpassen?

Beperk het aantal reviewers

Aansluitend bij het vorige punt: probeer het aantal reviewers te beperken tot twee of hooguit drie personen. Anders krijg je al snel tegenstrijdigheden. Of blogposts die veel te lang worden en alle richtingen uitgaan, omdat iedereen er zijn stokpaardjes in wil.

Geef alle inhoudelijke feedback meteen in de eerste feedbackronde

Ook belangrijk: alle mensen die moeten reviewen, moeten al in de eerste feedbackronde aanwezig zijn. In een tweede feedbackronde mogen dus geen nieuwe personen aanschuiven.

Zo kan alle feitelijke en inhoudelijke feedback meteen in die eerste ronde gegeven worden. Een tweede feedbackronde is uitsluitend bedoeld om te controleren of de feedback goed is verwerkt en om de tekst nog een oppoetsbeurt te geven.

Wees zo concreet mogelijk in je feedback

Wees specifiek en gedetailleerd en geef je feedback zoveel mogelijk in de vorm van concrete verbetersuggesties. Uit algemene opmerkingen als ‘Kan je dit iets vlotter schrijven’ kan een redacteur moeilijker opmaken welke aanpassingen hij of zij precies moet doen. De kans is dus groter dan de herschreven versie nog steeds niet helemaal aansluit bij wat je zoekt. Doe gerust zelf voorstellen voor aanpassingen in je eigen woorden, de copywriter kan dit nadien altijd nog vlotter verwoorden. En geef ook altijd aan op welk stukje tekst je feedback slaat, als het niet over het hele artikel gaat.

Enkele voorbeelden van feedback die vrij algemeen is en hoe het specifieker kan:

Schrijf niet: Verwijs meer naar onze producten en webpagina’s.

Schrijf wel: Verwijs naar product x en product y, en voeg deze links toe: …

Schrijf niet: Schrijf serieuzer.

Schrijf wel: Spreek de lezer aan met ‘u’ in plaats van ‘je’ en vermijd woordgrapjes.

Wees niet bang om uitgebreid feedback te geven

Geef alle feedback waar je aan denkt door aan de copywriter, ook al lijkt dit misschien veel. Misschien denk je: ‘Dit pas ik zelf wel snel aan voordat ik het artikel publiceer’, maar dan kan de redacteur ook geen rekening houden met die opmerkingen bij volgende opdrachten. Zeker als je met een nieuwe copywriter of een nieuw agentschap werkt, is het belangrijk om elkaar beter te leren kennen en te investeren in een langdurige relatie. Zo zullen je teksten in de toekomst steeds beter tegemoet komen aan wat je zoekt.

Reserveer ruimte in je agenda

Daarbij aansluitend: neem er je tijd voor en reserveer ruimte in je agenda om teksten te reviewen. Doe dit dus niet tussen de e-mails en vergaderingen door, of ‘als je eventjes niets te doen hebt’, want dan blijf je het vaak maar uitstellen.

Last but not least: hou het positief!

Zoals gezegd: geef gerust alle mogelijke feedback, maar verwoord dit wel op een positieve manier. Zo bouw je een goede verstandhouding op met je bureau of copywriter, en bij een fijne manier van samenwerken heeft die net iets meer zin om voor jou die extra mile te gaan.

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.