Nieuwe website? In deze fases denk je beter al aan content

Voor veel bedrijven is een nieuwe website maken een grote uitdaging. Bij het ontwikkelen van de site passeren veel strategische, technische en grafische uitdagingen de revue. En dan ‘moet’ je ook nog de juiste content op de website plaatsen. We leggen uit hoe je er kan voor zorgen dat de integratie van content van meet af aan vlot verloopt.

De volgorde van de zinnen in de inleiding van dit artikel is niet toevallig gekozen. Want helaas is het nog bij veel bedrijven een te late reflex: wat doen we met de content op onze website? Via Google vind je heel wat artikels die je het stappenplan naar een nieuwe website uitleggen. Dit artikel gaat zelf een stap verder en vertelt hoe je in elke fase rekening kan houden met de content die op je site komt.

> Lees ook: Bereid je website voor op Google Page Experience

Stap 1. Content op mijn nieuwe website: waarom en voor wie?

Begin elk traject naar een nieuwe website met een vooronderzoek. Die nieuwe site maak je immers niet zomaar omdat je een site ‘moet’ hebben. Denk na over het doel van de site. Je hoeft het doel van je website niet met de natte vinger te kiezen. Je kan je baseren op bestaande marketingonderzoeken of deze onderzoeken in de voorbereidingsfase laten uitvoeren. Nuttig zijn:

  • Onderzoek naar de buyer persona’s. Breng in kaart wie je doelgroepen zijn. Benoem ze niet enkel, maar beschrijf ze ook. Wat zijn hun kenmerken, welke informatie zoeken ze, hoe kan jij deze doelgroepen als onderneming verder helpen met content op je website?
  • Onderzoek naar de customer journey. Ga na welk traject elke buyer persona aflegt. Welke informatie zoekt hij tijdens een aankoopproces en op welke punten kan jij hem helpen met content?
  • Definieer de conversietracks. Bovenop de customer journey kan je ook de conversiemechanismes van je website bouwen. Hoe maak je van een bezoeker een geëngageerde bezoeker, hoe maak je hem tot klant of hoe zorg je dat je hem beter begrijpt? Durf in deze fase al eens aan de calls-to-action denken die je op die nieuwe site zal gaan gebruik.
  • Onderzoek de bezoekersintenties. Bevraag je klanten en prospecten en ga na waarom ze op jouw site komen. Onderscheid de grote intenties, je zal ze goed kunnen gebruiken bij het bouwen van de structuur van je site.
  • SEO-onderzoek. Nu al? Als je je nieuwe website wil optimaliseren voor zoekmachines dan moet je zicht krijgen op de beste zoekwoorden. Dan kan je de site zowel inhoudelijk (juist geschreven content) als technisch optimaal bouwen.

Met de resultaten van deze onderzoeken in de hand kan je uitleggen waarom je website zal bijdragen tot de marketingdoelen van je onderneming: mensen informeren, je imago en je reputatie verbeteren, meer producten verkopen, leads genereren, enzovoort.

Content komt al in zicht bij deze allereerste denkoefening. Bepaal je doelen en stel je de vraag of je als bedrijf beschikt over de kennis en informatie om deze doelen te realiseren. Zeer vaak ontstaat hier een complexe oefening. Bijvoorbeeld: we hebben al die kennis wel in huis, maar niemand heeft ze ooit gedocumenteerd. Hoe complex die opdracht ook lijkt, het is beter deze uitdagingen al in het vooronderzoek te ontdekken.

2. Maak je organisatie klaar om een site te bouwen

website contentEen website bouwen is als het neerzetten van een nieuw bedrijfspand. Iedereen moet mee en iedereen raakt vroeg of laat betrokken. Maar dat hoeft niet te betekenen dat iedereen zomaar vanalles moet doen. Vermijd de chaos en organiseer je goed. Dat kan door volgende keuzes te maken en ook hier kan je niet om het element content heen. Maar first things first:

  • Kies een product owner en project manager. Het zijn twee cruciale figuren op weg naar een nieuwe website. De product owner is de eindverantwoordelijke. Onduidelijk of bepaalde content wel of niet nuttig is? De PO stopt de discussie en hakt de knoop door. De project manager van zijn of haar kant houdt grip op hele proces. Niets vertraagt meer dan chaotische communicatie. De PM fungeert als spreekbuis, verbindt de losse eindjes en waakt over het budget.
  • Stel een budget op. Cruciaal om je goed te organiseren, is zicht op het budget. Beslis of je een dure of een goedkope website wil en spreek af binnen welke grenzen je wil werken. Bepaal daarbinnen wat de onderdelen mogen kosten: welk budget heb je beschikbaar voor strategie, content, vormgeving, ontwikkeling, extra software, enzovoort?
  • Kies je partners. Op basis van de budgettering kan je onderdelen van het proces uitbesteden. Kijk vooral in de richting van strategie, contentproductie, design en development. Overleg met mogelijke partners, vraag offertes en kies met wie je in zee gaat.
  • Kies je platform. Organisatie gaat niet enkel over mensen, maar ook over techniek. Registreer (indien nodig) je domeinnaam en kies een webplatform. Informeer je over voor- en nadelen van pakweg WordPress, Drupal of Joomla. Ook hier is de impact op content groot: de keuze van je content management system zal bepalen op welke manier je als bedrijf in de toekomst content kan blijven publiceren op je site.
  • Kies je analyse-instrumenten. De content die je publiceert, ga je ook meten en analyseren. Denk in deze fase al na over het nut van bijvoorbeeld een marketing automation software.

3. Zet iedereen op dezelfde lijn

content websiteEens je organisatie op punt staat, breng je iedereen samen. Het doel is duidelijk: eenstemmigheid bereiken over het type site dat je wenst en welke content je erop wil gaan verspreiden.

Een goede tip: bereid je voor met voorbeelden. Denk daarbij aan je eigen doelgroep en wat past en niet past. Kom met websites, maar ook voorbeelden van functies op websites of artikels op websites, die je goed of net heel slecht vindt. Betrek dus ook hier al zeer concrete voorbeelden van content in het debat.

Bereid je voor met voorbeelden. Kom met websites, maar ook voorbeelden van functies op websites of artikels op websites, die je goed of net heel slecht vindt.

Share on Twitter:

Het kan lijken op doelloos brainstormen, maar het is vervelend als deze discussie later in het proces almaar weer op tafel komt. Zorg dat iedereen akkoord gaat over wat je precies wil en waar naartoe wordt gewerkt. Dan pas kan je naar het uitdenken van de structuur overstappen.

4. Bouw een goede navigatiestructuur

Met de inzichten die je verzamelde over de intenties van de bezoekers op je site, kan je vervolgens bouwen aan de structuur. Het belang van content is niet te onderschatten: je bepaalt hier hoe een buyer persona de weg naar jouw content zal vinden. Welke functies (een grote zoekfunctie of net niet, een fly-out op je homepage of niet,…) zullen dat makkelijker maken en hoe complex ziet je boomstructuur eruit?

content websiteWerk top down in dit proces. Bepaal eerst wat de grote intenties zijn en structureer daaronder alle beschikbaar onderwerpen. Vermijd te veel vertakkingen en houdt het op maximum drie of vier niveaus (de intenties, onder elke intentie een reeks van onderwerpen die je waar nodig nog eens uitsplitst).

Denk in deze fase ook goed na over wat statische content en dynamisch content wordt. De ‘over ons’-pagina zal wellicht weinig veranderingen kennen, maar bekijk wel al welke delen in de structuur regelmatig nieuwe content zullen brengen.

Met de info die je uit deze denkoefening haalt, zal je strategische partner een concept opstellen. Zeg maar een schets van hoe je site er ruw uitziet en vooral hoe ze ook echt kan ‘werken’ (klanten binnenhalen, het imago verbeteren,…). In dat concept zitten wireframes (ontwerpen van pagina’s, een soort bouwtekening) en die is ook voor content belangrijk: je weet hoe je content op een pagina binnenkort zal moeten structureren. Het ontwerp zal rekening houden met de huidige trends in UI (user interface) en UX (user experience).

5. Test je concept

content websiteEen vaak vergeten maar bijzonder nuttige tussenstap is het testen van je concept. De content producent maakt enkele voorbeeldpagina’s die je in combinatie met de uitgedachte UI en UX aan een testpubliek (je huidige klanten bijvoorbeeld) voorlegt.

Noteer hun indrukken, test of het strategisch mechanisme echt werkt en pas aan waar nodig.

6. Maak een contentgids

Parallel kan je samen met de contentproducent een gids opstellen. Die gaat in op elementen als de doelgroepen, de journey’s, de types content, de touchpoints, te gebruiken tone-of-voice, enzovoort. Dat is handig als leidraad voor de producent, maar ook voor de kwaliteitscontrole intern.

7. Ontwikkel de vormgeving

Na validatie van het concept en het uitwerken van de contentrichtlijnen, kan het echte productiewerk beginnen. Vaak gebeuren twee stappen op hetzelfde moment. De designers ontwikkelen de bouwblokken waarmee je elke pagina op je website vormgeeft. Van adresblokjes op je contactpagina tot hoe een inleiding van een artikel of de integratie van video eruitziet. De uitdaging: verzoen functionaliteit en esthetiek, zonder je al te veel door de eigen smaak te laten leiden.

8. Produceer de content

Terwijl de designers aan het werk zijn, maakt je partner voor contentproductie al de benodigde content stukken. Door in al de voorgaande stappen al aan content te denken, kom je in de eigenlijke productie beslagen op het ijs. Veel trajecten naar een nieuwe site lopen spaak omdat pas in deze fase voor het eerst echt wordt nagedacht over content.

Alles alle voorbereidingen zijn getroffen, kan de producent een doeltreffend plan opstellen in functie van de hoeveelheid content die je wenst. In zo’n plan zit een overzicht van wie de content zal creëren, de timing, de verdeling van de taken, kortom de hele redactionele workflow.

Bespreek wie instaat voor interne revisies en hoe het validatieproces zal verlopen. Het gebrek aan goede afspraken daarover is opnieuw een onderschat element dat het hele proces kan doen stokken.

Share on Twitter:

Welke rol speel je als opdrachtgever? Zeker bij grotere volumes maken veel bedrijven deze content niet zelf, maar zetten ze in op een heel goede briefing. In de voorziene boomstructuur van de website heb je netjes alle te behandelen onderwerpen ingepast. Vervolgens voorzie je per onderwerp een degelijke briefing en verzamel je bronmateriaal of gegevens die nodig zijn om de content te kunnen creëren.

Daarnaast houd je ook mee een oogje in het zeil om de kwaliteit te garanderen. Bespreek wie instaat voor interne revisies en hoe het validatieproces zal verlopen. Het gebrek aan goede afspraken daarover is opnieuw een onderschat element dat het hele proces kan doen stokken.

7. Bouw de website

content websiteIdealiter gebeurt de contentproductie in wisselwerking met het designen met de effectieve bouw van de website. De verse content schuift door naar het content management system waarna de ontwikkelaars en vormgevers echte pagina’s kunnen creëren, voorleggen, bijsturen en afwerken.

8. De site is klaar: houd de content dynamisch

Het doorlopen van dit traject leidt finaal tot een afgewerkte website met de content die je doelgroep wil en die ook echt meerwaarde biedt tijdens de customer journey. Maar stopt het daar? Hopelijk niet. Je nieuwe website zal een piek kennen in bereik en conversie bij de lancering, maar als de content daarna statisch blijft, dan zijn de vele inspanningen voor niets geweest.

Voorzie ook na de realisatie handvatten om er een frisse en beweeglijke site van te maken. Geen site die eens in het halfjaar wat nieuwe content online brengt, maar regelmatig blijft publiceren.

Share on Twitter:

Dat is de laatste en misschien wel belangrijkste valkuil: laat je website niet indommelen. Voorzie ook na de realisatie handvatten om er een frisse en beweeglijke site van te maken. Geen site die eens in het halfjaar wat nieuwe content online brengt, maar een site met een duidelijk publicatieritme die bezoekers blijft aantrekken omdat ze weten dat er altijd nieuwe nuttige content te vinden zal zijn.

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.